จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่กิน ที่เที่ยว แหล่งช้อปปิ้ง หรือว่าที่พัก ก็มีให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเราเลือก สำหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่มีใครที่ไม่นึกถึงวังไกลกังวล แต่ที่วังไกลกังวลมีหาดทรายขาวใกล้วังก็คือ

หาดไกลกังวล ชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงของประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของวังไกลกังวล บรรยากาศเงียบสงบมีที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบาย และมีสวนสาธารณะริมหาดที่น่านั่งพักผ่อน ฝากไกลกังวลมีหาดทรายขาวยาวต่อเนื่องจากหาดหัวหิน ช่วงเช้าและเย็นนักท่องเที่ยวนิยมไปเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์  เทศบาลเมืองหัวหินได้สร้างสวนหลวงราชินีสวนสาธารณะริมหาดที่สวยงาม ให้รับลมชมขึ้นและทุกวันศุกร์ช่วง 18:00 นถึง 10:00 น.

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

จะมีดนตรี บรรเลงในสวนให้ประชาชนได้ฟัง แล้วนอกจากหาดทรายและทะเลแล้วอำเภอหัวหินยังมีผืนป่าบนเทือกเขาตะนาวศรีด้านตะวันตกติดกับชายแดนพม่าให้เที่ยวชมด้วยผืนป่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ แก่งกระจาน ซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอำเภอ หนองหญ้าปล้อง

อำเภอแก่งกระจาน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหินจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอหัวหินมีวัดห้วยมงคลและน้ำตกป่าละอูเป็นที่ท่องเที่ยวโดดเด่น ระหว่างทางจากหัวหินไปน้ำตกป่าละอูก็มีถ้ำ ไก่หล่น ที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามนอกจากนี้ยังมีที่เที่ยวน่าสนใจอีกหลายแห่งเช่น หาดสวนสน ประดิษฐ์พัด หาดยอดนิยม

อีกแห่งใกล้เมืองหัวหิน หรือเขาเต่าซึ่งมีทั้งหาดทรายและจุดชมทิวทัศน์ เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่

นำ ม า ฝ า ก เ พื่ อ น ๆ   ห า ก เ พื่ อ น ๆ ค น ไ ห น ที่ เ ค ย ไ ป ม า แ ล้ ว   ก็ ค งอ ย า ก จ ะ ไ ป อี ก   เ พ ร า ะ ที่ นั่ น   มี ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ม า ก ม า ย ให้เราเลือกเที่ยวกัน เพราะเราเป็นคนไทย ท่องเที่ยวกันในประเทศไทย

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก